Đăng Ký Xét Tuyển

Tin tức

Tổng hợp những tin tức, sinh hoạt chuyên môn của khoa.

Xem thêm

Tầm nhìn

"Đến năm 2030, Khoa Dược Đại học Lạc Hồng trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học định hướng ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Dược tại Việt Nam"

Khoa Dược của tôi

Là một đơn vị của Trường Đại học Lạc Hồng có nhiệm vụ đào tạo Dược sĩ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực để phục vụ vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ hội nhập quốc tế"

phòng thực hành dược
phòng thực hành dược
phòng thực hành dược
phòng thực hành dược
phòng thực hành dược
phòng thực hành dược
Xem thêm

Thông tin cần biết

Bạn muốn biết những công cụ hỗ trợ tra cứu thông tin về ngành Dược?

Cảnh giác dược

Thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc

Cục Quản lý Dược

Tin tức chuyên ngành về quản lý dược tại Việt Nam

Công cụ tra cứu

Tra cứu thông tin thuốc, bệnh, tương tác thuốc

Drugbank Vietnam

Tra cứu cơ sở kinh doanh dược, số đăng ký và giá thuốc

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,454,396       1/764